Przykładowe metody stosowane przez nas:

 

 • Manipulacja Trzewne

  Jest to precyzyjna terapia dłońmi celowana na system narządów (m.in. serce, wątroba czy nerki) w celu zlikwidowania patologicznych napięć, zrostów oraz poprawy funkcji, elastyczności i ruchomości narządów wewnętrznych.

 • Cranio-sacral Therapy wg Upledgera


  Jest to delikatna terapia wpływająca na przepływ i rytm płynu mózgowo-rdzeniowego. Podczas stosowania tej metody skupiamy się także na szwach czaszkowych, systemie opony twardej, komorach mózgu czy ruchomości kości krzyżowej. Celem jej jest również usunięcie napięć w systemie powieziowym.

 • Fascial Distortion Model


  Jest to model anatomiczny, w którym objawy kliniczne w połączeniu z mową ciała pacjenta umożliwiają diagnozę jednego lub kilku z sześciu specyficznych zniekształceń układu powięziowego. FDM jest terapią bolesną, jednak skutecznie stosowaną przy urazach narządu ruchu.

 • Kinetic Control


  Terapia celowana na poprawę słabych stron kontroli ruchu, deficytu stabilności i ograniczenia mobilności. Przy pomocy ukierunkowanych ćwiczeń aktywujemy pracę mięśni stabilizujących, odzyskując w ten sposób balans i siłę pomiędzy grupami mięśniowymi oraz poprawiając kontrolę segmentarną jak i globalną.

 • Functional Movement Screen


  FMS jest systemem oceny wzorców ruchowych osób aktywnych i sportowców, który bazuje na 7 testach. Dzięki wynikom poszczególnych testów i wynikowi końcowemu można określić gdzie znajdują się słabe ogniwa w motoryce, ustalić priorytety w postępowaniu rehabilitacyjnym i zaproponować celowane ćwiczenia korygujące. Dodatkowo FMS określa czy sportowiec ma zwiększone ryzyko kontuzji, przeciążeń oraz czy po kontuzji gotowy jest powrócić do treningu i rozgrywek.

 • Fascial Membrane Techniques


  Terapia prowadzi do zrównoważenia naszego „zewnętrznego opakowania” jakim jest układ mięśniowo-powięziowo-szkieletowy, a wnętrzem organizmu, w którym wyróżniamy narządy wewnętrzne, nerwy oraz naczynia. Poprzez znajomość trójwymiarowych połączeń membranowych terapia jednej okolicy ciała wpływa na tkanki znajdujące się w innej, odległej części ciała pacjenta.

 • Neuro Manipulacje wg Barrala


  Terapia kierowana na tkankę nerwową oraz system opony twardej. Oceniamy i leczymy zależności pomiędzy czaszką, kręgosłupem oraz ich wpływ na pozostałe części ciała. Metoda ta skierowana jest na odnalezienie lokalnej restrykcji nerwu i w tym samym czasie ocenienie efektu tej restrykcji na resztę ciała.

 • Fascial Manipulation wg Stecco


  Manipulacje mają za zadanie usunięcie zmian densyfikacyjnych powięzi w celu przywrócenia równowagi napięciowej w ciele. Metoda oparta na modelu biomechanicznym, histologicznym oraz fizjologicznym tkanki powięziowej. Jest to skuteczna terapia w eliminowaniu dolegliwości bólowych oraz zaburzeń narządów wewnętrznych.

 • Masaż tkanek głębokich


  Polega na zrozumieniu warstwowej budowy ciała i wykorzystaniu tej wiedzy do rozluźnienia, wydłużenia i uwolnienia utrzymujących się nieprawidłowych napięć. Terapeuta pracuje używając przedramion, łokci, pięści lub palców. Celem jest zmiana struktury powięzi oraz jej przesuwalności. Metoda ta sprawdza się szczególnie przy pracy nad poprawą postawy ciała.

 • Dynamic Neuromuscular Stablization wg Kolar


  Stabilizacja Nerwowo-Mięśniowa jest to strategia postępowania umożliwiająca zrównoważenie napięć w całym tułowiu wraz z centralizacją stawów obwodowych. By poprawić funkcję systemu stabilizacyjnego, w tym przepony, wykorzystywane są pozycje z pierwszych miesięcy rozwoju dziecka.

 • Terapia Manualna wg Mulligana


  Koncepcja zakłada odzyskanie funkcjonalnego obciążenia powierzchni stawowych przez wykorzystanie całkowicie bezbolesnych technik mobilizacyjnych. Terapeuta często pracuje z pasami, które pomagają dobrać indywidualne kierunek ślizgu w stawie, a dzięki zabiegowi szybko wzrastają zakresy ruchu oraz następuję redukcja bólu. Terapia Mulligana nadaje się świetnie do pracy domowej dla Pacjenta.

 • KinesiologyTaping


  Metoda ta polega na użyciu specjalistycznych plastrów przy pomocy których korygujemy napięcia w ciele. Celem jest w szczególności poprawa pracy mięśni, odciążenie stawów, zwiększenie drenażu czy zmniejszenie obrzęku. Odpowiednie zastosowanie tapingu działa przeciwbólowo, nadaje się również jako uzupełnienie terapii manualnej. Plastry są całkowicie bezpieczne, również dla alergików. Aplikację można nosić nawet kilka dni.