Terapia trzewna

Jest to precyzyjna terapia dłońmi celowana na system narządów (m.in. serce, wątroba czy nerki) w celu zlikwidowania patologicznych napięć, zrostów oraz poprawy funkcji, elastyczności i ruchomości narządów wewnętrznych. Narządy wewnętrzne poruszają się wraz z przeponą 24 tysiące razy dziennie podczas oddychania, nerki pokonują 600 metrów dziennie, natomiast wątroba filtruje 1,5l krwi na minutę. Choć to tylko liczby, to ukazują one jak istotny jest ruch w pracy naszego organizmu. Gdy dochodzi do zaburzeń tego ruchu mogą powstawać nieprawidłowości w różnych rejonach ciała, nie tylko w samym narządzie. Wynika to z precyzyjnych połączeń pomiędzy organami a m.in. układem więzadłowym, powięziowym, naczyniowym czy nerwowym. Wpływając na zachowanie prawidłowej ruchomości narządów możemy zatem leczyć dolegliwości bólowe, funkcjonalne lub różnego rodzaju choroby, pozornie niezwiązane z danym narządem.

Terapia czaszkowo-krzyżowa

Jest to delikatna terapia wpływająca na przepływ i rytm płynu mózgowo-rdzeniowego. Podczas stosowania tej metody skupiamy się na kościach, szwach czaszkowych, systemie opony twardej, komorach mózgu, nerwach, poszczególnych częściach mózgowia i ruchomości kości krzyżowej. Celem terapii czaszkowo - krzyżowej jest także usunięcie napięć w systemie powięziowym oraz praca nad emocjami i traumami. Wynika to z faktu, iż nie rozgraniczamy ciała od psychiki, a tym samym możemy redukować dolegliwości będące następstwem chociażby silnych emocji.

Powięź

Powięź tworzy trójwymiarową niekończącą się sieć połączeń pomiędzy wszystkimi układami w ciele. Rozprzestrzenia się od głowy po stopy, od przodu do tyłu, od zewnątrz do wewnątrz. Jej rola nie kończy się na pokrywaniu mięśni, kości, naczyń, nerwów czy organów wewnętrznych – powięź przenosi obciążenia z jednej okolicy ciała na inne odległe części, dzięki czemu jest niesamowicie istotną tkanką dla naszego ciała. Umożliwia ona organizmowi, pomimo ogromnych przeciążeń, tworzenie kompensacji i funkcjonowanie w prawidłowy sposób. Tkanka powięziowa jest silnie unerwiona, a w okolicach stawów posiada liczne skupiska receptorów, które dostarczają informacji o położeniu, kącie, przyśpieszeniu i sile jakie oddziaływają na staw. Może być również powodem dysbalansu w postawie ciała, a następnie sztywności, ograniczeń ruchomości czy bólu. Jest to tkanka, która w ostatnim czasie „podbiła” świat terapeutyczny i naukowy. Leczenie systemu powięziowego jest bardzo istotne w uzyskaniu szybkich i, co najważniejsze, długotrwałych efektów w praktyce fizjoterapeutycznej oraz osteopatycznej.

Trening funkcjonalny

Polega na pracy nad prawidłowymi wzorcami ruchowymi, szczególnie u sportowców. Oprócz przywracania sprawności, kształtujemy ją i podnosimy na wyższy poziom. Odpowiednia periodyzacja i indywidualnie dobrane metody treningowe (w zależności od potrzeb) powodują, że rozwijane są cechy motoryczne takie jak siła, szybkość czy zwinność. Zawodnik może osiągnąć wtedy pełen potencjał swojego ciała.