Osteopata Poznań

Osteopata Poznań For Clinic Rafał Raczewski

Osteopatia Poznań

Osteopatia to holistyczne podejście do człowieka. To odnajdywanie i stymulowanie organizmu do powrotu do zdrowia. Osteopata ma za zadanie usunięcie barier, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie ciała. Widzi całego człowieka nie jako maszynę i nie jako poszczególne części ciała z dolegliwościami – jak ból w okolicy kręgosłupa, obrzęknięte kolano, refluks żołądkowy czy zapalenie spojówki oka. Osteopata widzi człowieka jako organizm z niezliczoną ilością korelacji wraz z łączącymi go mechanizmami. Indywidualnie postrzega i leczy każdego pacjenta i każde schorzenie. Osteopata jest nauczony, by do końca ufać naturze, a harmonia może funkcjonować tylko tam, gdzie nie istnieją żadne przeszkody.

Osteopata Rafał Raczewski

Podstawowymi zasadami w osteopatii są zależność pomiędzy strukturą i funkcją organizmu. Choć nazwa „osteopatia” wskazuje na związek z kośćmi, to osteopata nie zajmuje się tylko tą jedną strukturą. Przede wszystkim zwraca uwagę na pracę z płynami, stymulację przepływów krwi tętniczej, odpływów krwi żylnej i limfy. Osteopatia uczy, że naczynia i ukrwienie stanowią nadrzędną rolę w utrzymaniu harmonii ciała. To właśnie w miejscu nieprawidłowego unaczynienia dochodzi do procesu chorobowego. Podstawowym czynnikiem prowadzącym do tych zaburzeń jest szeroko rozumiany stres – zarówno psychiczny (np. stres związany z pracą, wypadkiem, depresją), jak i fizyczny (np. w przypadku upadku, złamania czy skręcenia). Silny stres niszczy pewną naturalną ciągłość życiowych procesów dostosowawczych, przez co staje się częstym czynnikiem chorobotwórczym i osłabiającym ciało.

Osteopata w Poznaniu

Oprócz poprawy unaczynienia osteopata stara się zrównoważyć napięcia w powięzi, stymuluje i uwalnia nerwy. Pracuje z narządami wewnętrznymi, aby mogły one swobodnie się poruszać podczas oddechu, co utrzymuje ich witalność i pozwala na prawidłowe funkcjonowanie. Życie to ruch i nic w naturze nie jest statyczne, wszystkie nasze narządy poruszają się w pewien subtelny sposób. Ta sama sytuacja dotyczy mózgowia, opon mózgowych, nerwów, kości czaszki oraz płynów. Czynniki zewnętrze działające negatywnie – od nieprawidłowej diety przez urazy mechaniczne, po operacje – powodują powstanie licznych zrostów i zwłóknień, które ten ruch zaburzają.

Osteopatia For Clinic

System medyczny zwany osteopatią oficjalnie funkcjonuje od 1873 roku i jak pokazują najnowsze badania naukowe może stanowić podstawę leczenia wielu schorzeń – od dolegliwości układu mięśniowo – szkieletowego, pokarmowego, endokrynologicznego, po problemy kardiologiczne, neurologiczne, psychologiczne i wiele innych.