Metody

Manipulacja Trzewne

Jest to precyzyjna terapia dłońmi celowana na system narządów (m.in. serce, wątroba czy nerki) w celu zlikwidowania patologicznych napięć, zrostów oraz poprawy funkcji, elastyczności i ruchomości narządów wewnętrznych.